teapot
car
leave
poison
hand_mini
Path 4 Created with Sketch.

Yandex. Maps

PLAY
turn on images 🔥

Post-production by Zheeshee team for STEREOTACTIC's commercial. Directed by Ilya Cherepitsa.

style frames

turn on images 💩
turn on images 💩
turn on images 💩
turn on images 💩

CREDITS

krest1
krest2
krest1
people

STEREOTACTIC

DirectorIlya Cherepitsa

ProducerDaria Gusarova

ZHEESHEE

ProducerArtem Shcherbakov

CG generalistsArtem Kazakhunov
Petr Shkolny
Ilya Volodkov

3D ModellerTolya Vazyakov
Alexander Korshakov

ComposerLisa Postol

SupervisorAndrey Shiryaev