teapot
car
leave
poison
hand_mini
Path 4 Created with Sketch.

Yandex Search

PLAY
turn on images 🔥

We had a lot of fun while creating a changeable world for Yandex Search together with Yandex 7.47 and Stereotactic. Enjoy!

style frames

turn on images 💩
turn on images 💩
turn on images 💩
turn on images 💩
turn on images 💩

CREDITS

krest1
krest2
krest1
people

Directed byPhilipp Yuryev
Artem Shcherbakov

DOPMario Kim

Stereotactic

ZHEESHEE

Creative directorArtem Shcherbakov

ProducerDaria Sharonova

Art DirectorEugene Kurlayev

Supervisor post proAlex Makedonsky

Supervisors on setNail Gaynullov
Artem Kazakhunov

CompositingAlex Makedonsky
Michael Fedorovsky
Aleksei Ovchinnikov
Nail Gaynullov

VFX SimulationsPavel Kuvaka

CG generalistsArtem Kazakhunov
Nail Gaynullov
Vlad Bratkevich
Kamil Zaripov
Alex Kovynev
Daniil Stroyev

Motion DesignVlad Bratkevich

ModelingKonstantin Zankov
Alex Korshakov

UIPavel Hrustalev

AnimationDaria Belaya

DesignOlga Kononenko
Andrey Shiryaev
Stanislab Kokin
Evgeny Kurlayev

Roto / Clean upMAx Tcheslavsky
Aleksei Repin
Valeriya Zelenskaya
Alex Lamberg team
Artem Shchtennikov

TrackingUlyana Zhmailova
Alex Lamberg team